Na klachten over de veiligheid van kinderen in de EU, past TikTok de openbaarmaking van advertenties aan, maar er blijven zorgen over de profilering – TechCrunch

Een langlopende EU-betrokkenheid met TikTok – gestart naar aanleiding van een reeks klachten over klachten over kinderveiligheid en consumentenbescherming die in februari 2021 werden ingediend – is voorlopig beëindigd met het videodeelplatform dat een reeks toezeggingen doet om de rapportage en openbaarmaking van gebruikers te verbeteren vereisten rond advertenties/gesponsorde inhoud; en ook om de transparantie rond zijn digitale munten en virtuele geschenken te vergroten.

“Dankzij onze dialoog zullen consumenten alle soorten advertenties kunnen spotten waaraan ze worden blootgesteld wanneer ze dit platform gebruiken”, zei EU-commissaris voor justitie Didier Reynders gisteren in een verklaring.

“Ondanks de inzet van vandaag, zullen we de situatie in de toekomst blijven volgen, met bijzondere aandacht voor de effecten op jonge gebruikers”, voegde hij eraan toe.

TikTok werd benaderd voor commentaar.

In haar persbericht waarin de ontwikkeling wordt aangekondigd, vatte de Commissie de “belangrijkste toezeggingen” samen waarmee TikTok heeft ingestemd, namelijk:

gebruikers kunnen nu advertenties en aanbiedingen melden die kinderen ertoe kunnen aanzetten of misleiden om goederen of diensten te kopen; merkinhoud voldoet nu aan een beleid ter bescherming van gebruikers, dat reclame voor ongepaste producten en diensten verbiedt, zoals alcohol, ‘snel rijk worden’-programma’s en sigaretten; gebruikers worden gevraagd om een ​​schakelaar in te schakelen wanneer ze inhoud publiceren die is ondertiteld met specifieke merkgerelateerde trefwoorden zoals #ad of #sponsored; als een gebruiker meer dan 10.000 volgers heeft, worden hun video’s door TikTok beoordeeld op basis van het beleid voor merkinhoud en de communityrichtlijnen om ervoor te zorgen dat de inhoud geschikt is; beleid verduidelijkt hoe u munten kunt kopen en gebruiken, en pop-upvensters geven de geschatte prijs in lokale valuta weer. Consumenten mogen binnen 14 dagen na aankoop herroepen en hun aankoopgeschiedenis is ook beschikbaar; beleid verduidelijkt ook hoe u beloningen van TikTok kunt krijgen en hoe u geschenken kunt verzenden, waarvoor gebruikers eenvoudig hun prijs kunnen berekenen; betaalde advertenties in video’s worden geïdentificeerd met een nieuw label, dat door een derde partij op effectiviteit wordt getest; gebruikers kunnen niet-openbaar gemaakte merkinhoud melden en er worden nieuwe regels voor hashtags en labels geïmplementeerd.

De Europese consumentenorganisatie BEUC – die de klacht heeft ingediend – heeft echter gewaarschuwd dat er “aanzienlijke zorgen” blijven bestaan ​​over de manier waarop TikTok zijn platform exploiteert, wat vragen oproept over de beslissing, op EU-niveau, om de toezeggingen van TikTok te accepteren en de uitvoering te controleren – in plaats van strengere handhaving te nemen actie.

“We zijn verheugd dat TikTok zich heeft gecommitteerd om de transparantie van marketing op hun platform te verbeteren, maar de impact van dergelijke toezeggingen op consumenten blijft zeer onzeker. Ondanks meer dan een jaar van dialoog met TikTok, is het onderzoek nu gesloten, waardoor grote zorgen die we hebben geuit, niet zijn weggenomen’, waarschuwde de adjunct-directeur-generaal van BEUC, Ursula Pachl, in een verklaring.

“We zijn vooral bezorgd dat de profilering en targeting van kinderen met gepersonaliseerde advertenties niet zal worden gestopt door TikTok. Dit is in tegenspraak met de vijf principes over reclame voor kinderen die vorige week door de gegevensbeschermings- en consumentenbeschermingsautoriteiten zijn aangenomen.”

“We dringen er nu bij de autoriteiten op aan om de activiteiten van TikTok nauwlettend te volgen en nationale handhavingsmaatregelen te nemen als toezeggingen niet worden nagekomen. Dit mag niet het einde van het verhaal zijn. BEUC en onze leden zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden”, voegde ze eraan toe.

Het eigen persbericht van de Commissie – dat begint met een kop waarin wordt beweerd dat TikTok ermee heeft ingestemd zijn regels af te stemmen op die van de EU op het gebied van consumentenbescherming – kan niet voorkomen dat het twijfelachtig klinkt dat de volledige reeks zorgen door deze greep in feite is weggenomen -zak met beleidsaanpassingen. Vooral in het geval van kinderen – wat hier de grootste zorg is, gezien de overweldigende populariteit van het platform bij jongere internetgebruikers en de relatieve kwetsbaarheid van kinderen voor ‘scherpe’ commerciële praktijken versus volwassenen.

En de PV van de Commissie erkent dat de instanties voor consumentenbescherming op het niveau van de lidstaten uiteindelijk op nationaal niveau actie kunnen ondernemen om de resterende zorgen weg te nemen.

Als dat gebeurt, zal de hele saga (heel langzaam) rond zijn, aangezien een reeks nationale consumentenbeschermingsinstanties de oorspronkelijke klachtenreeks hebben gevoed die de Commissie ertoe aanzette om in de eerste plaats de meer dan een jaar durende dialoog met TikTok te coördineren – wat vragen oproept over hoe effectief de EU heeft haar kader voor consumentenbescherming gemoderniseerd om zinvolle maatregelen te coördineren waar de problemen breed zijn of over de landsgrenzen heen gaan.

Als het de strategie van de EU-wetgevers is om zacht te trappen op harde klachten van consumenten om platforms aan te moedigen een minimum aan operationele veranderingen door te voeren zonder dat lokale instanties hun toevlucht moeten nemen tot een lappendeken van handhaving, dan zou misschien de verhoogde coördinatie – en de grotere rol voor de Commissie zelf in het proces — werkt zoals bedoeld.

Maar goed, dat scenario zou suggereren dat het EU-burgers zijn die de dupe worden van deze ‘modernisering’, aangezien er minder nadruk lijkt te zijn gelegd op de handhaving – ondanks een parallelle goedkeuring door het blok van meer afschrikkende straffen voor wijdverbreide inbreuken op de consumentenbescherming, waardoor nationale autoriteiten boetes kunnen opleggen tot ten minste 4% van de wereldwijde jaaromzet.

“Het Consumer Protection Cooperation Network (CPC) zal actief toezicht houden op de uitvoering van deze toezeggingen, in 2022 en daarna”, schrijft de EU-directeur van TikTok’s toezeggingen. “CPC-autoriteiten zullen met name de naleving monitoren en beoordelen als er zorgen blijven bestaan, zoals of er voldoende duidelijkheid is over het begrip van kinderen van de commerciële aspecten van TikTok’s praktijken. Bijvoorbeeld voor wat betreft gepersonaliseerde reclame, in het licht van de onlangs gepubliceerde ‘5 kernprincipes van eerlijke reclame voor kinderen’.”

“De CPC zal ook zorgvuldig de resultaten van het testen van labels controleren, evenals hun implementatie, en de geschiktheid van de weergave van de geschatte eenheidsprijs per munt in lokale valuta bij het verzenden van een geschenk”, voegt het eraan toe. “Bovendien kunnen er op nationaal niveau acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de EU-normen worden nageleefd en om te garanderen dat alle platforms zich aan dezelfde regels houden.”

Dus hoewel er op nationaal niveau verdere actie zou kunnen komen om de resterende zorgen aan te pakken – of, zelfs via het monitoringproces, als wordt vastgesteld dat TikTok zijn verplichtingen niet nakomt, lijkt het vooralsnog te zijn ontsnapt aan harder optreden op het gebied van EU-consumentenbescherming bedenkingen.

De PV van de Commissie wijst erop dat het EU-netwerk van gegevensbeschermingsautoriteiten “bevoegd blijft” om te beoordelen of het nieuwe beleid en de nieuwe praktijken van TikTok voldoen aan de gegevensbeschermingsregels van het blok. Dat is echter een lijn die veel zwaar werk doet, gezien een mechanisme binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU dat bedoeld is om onderzoeken naar grensoverschrijdende problemen te stroomlijnen door klachten door een leidende DPA te leiden die ervan wordt beschuldigd bij te dragen aan grote handhavingsknelpunten.

De Ierse gegevensbeschermingscommissie (DPC), de leidende gegevensbeschermingsautoriteit van TikTok in de EU – en toevallig ook een van de meest geklaagde over gegevensbeschermingsautoriteiten als het gaat om grensoverschrijdende handhaving van de AVG – opende in september 2021 twee onderzoeken naar het platform, waarvan er één gaat expliciet over hoe zij de gegevens van kinderen verwerkt. Beide onderzoeken blijven aan de gang.

Over het gegevensonderzoek van de kinderen vertelde de DPC vandaag aan TechCrunch dat het verwacht tegen eind augustus een ontwerpbesluit naar andere geïnteresseerde EU-gegevensbeschermingsautoriteiten te sturen om te beoordelen (en mogelijk bezwaar te maken) – wat suggereert dat een definitief besluit over het gegevensonderzoek van de kinderen niet dreigend.

Dit komt omdat de beoordelingsfase (AVG artikel 60) enkele maanden in beslag kan nemen. Bovendien, als er bezwaren worden ingediend door andere gegevensbeschermingsautoriteiten, kan het nog vele maanden duren voordat een definitief besluit wordt genomen (hetzij bij meerderheidsconsensus; of, als dat niet kan worden gevonden, door de EDPB die ingrijpt) — wat betekent dat er mogelijk tot ver in 2023 geen laatste beslissing zijn over de vraag of de verwerking van kindergegevens door TikTok voldoet aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

In een andere grensoverschrijdende AVG-zaak, bijvoorbeeld – gerelateerd aan Twitter – duurde het van mei 2020, toen de DPC zijn ontwerpbesluit ter beoordeling indiende, tot december 2020 om consensus te bereiken via een meerderheidsbesluit (na bezwaar).

Bovendien, in het geval van WhatsApp’s AVG-transparantieonderzoek naar WhatsApp, werd het ontwerpbesluit eind december 2020 naar andere DPA’s gestuurd, maar een definitieve beslissing werd pas in september 2021 genomen nadat onverzoenbare geschillen tussen DPA’s de EDPB verplichtten om in te grijpen en een bindend besluit uitvaardigen over de DPC om de hoogte van de boete substantieel te herzien, wat ongeveer een half jaar extra aan het proces toevoegt.

Het is dus een veilige gok dat TikTok’s verwerking van kindergegevens voor advertenties niet onmiddellijk wordt aangepakt door “bevoegde” gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU.

Het lijkt er op dat deze kwestie ook geen van de consumentenbeschermingsautoriteiten van het blok dwingt tot actie, ondanks al hun maandenlange zorgen over de praktijken van TikTok. (Waaronder het CPC-netwerk dat de bovengenoemde ‘eerlijke reclame’-principes voor kinderen onderschrijft – die bepalen dat: “Bepaalde marketingtechnieken, bijv. gepersonaliseerde marketing, ongepast kunnen zijn om te gebruiken vanwege de specifieke kwetsbaarheden van kinderen.”)

Het probleem op het gebied van consumentenbescherming is waarschijnlijk te wijten aan regelgevers die ‘in hun baan moeten blijven’ – of, eigenlijk, het CPC-netwerk wacht op de DPC van Ierland en de grensoverschrijdende gezamenlijke werkprocessen van de AVG om het werk te doen en te bereiken een beslissing.

Maar terwijl de EU-regelgevers het spel doorspelen op het gebied van kinderbescherming, mag TikTok de gegevens van kinderen voor advertenties blijven verwerken.

Het platform evolueert ook zijn juridische voorwaarden. Onlangs kondigde het een inkomende wijziging aan die vanaf 13 juli van toepassing zal zijn op (alle) gebruikers in de regio. ‘gerechtvaardigde belangen’.

Dus eigenlijk zal TikTok vanaf volgende maand geen toestemming van EU-gebruikers vragen om hun gegevens te verwerken om ‘gepersonaliseerde advertenties’ weer te geven.

Sinds het platform de geplande overstap aankondigde, hebben EU-gegevensbeschermingsexperts reg-vlaggen gehesen – waarbij ze de levensvatbaarheid van TikTok in twijfel trekken met behulp van de LI-rechtsgrondslag voor een dergelijk doel; en het suggereren van de wijziging kan betekenen dat TikTok gebruikers geen andere keuze biedt dan gedragsadvertenties te accepteren als ze het platform willen gebruiken.

4/ het lijkt mij dat je geen keuze hebt over het gebruik van je op TikTok-gedragsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties, tenzij TikTok het recht respecteert om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de wettelijke basis van ‘legitieme belangen’ ‘.
Zal het?

— Privacy is belangrijk 🇬🇧🇮🇪🇪🇺🌻 (@PrivacyMatters) 19 juni 2022

Het is niet duidelijk of TikTok’s leidende EU-regelgever voor gegevensbescherming, de Ierse DPC, is geraadpleegd over deze inkomende wijzigingen die extreem belangrijk lijken voor de gegevensbeschermingsrechten van alle EU-burgers.

Volgens de EU-wetgeving is legitiem belang als rechtsgrondslag bedoeld voor ‘noodzakelijke’ verwerking. Dit betekent dat als er een minder ingrijpende manier is om een ​​resultaat te bereiken (bijvoorbeeld door niet-gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers te tonen), LI niet van toepassing is. Het vereist ook dat gegevensbeheerders een afwegingstest uitvoeren die rekening houdt met de impact op de belangen, rechten en vrijheden van individuen – en nogmaals, voor een doel dat zo vreemd is als ‘gepersonaliseerde reclame’, is het moeilijk in te zien hoe TikTok zijn belangen kan claimen rechten van individuen tenietdoen.

Bovendien, zoals deskundigen op het gebied van gegevensbescherming ook hebben wees eropvallen de advertentieverwerkingsactiviteiten van TikTok mogelijk onder de ePrivacy-richtlijn van de EU – waarvoor toestemming van de gebruiker vereist is.

We hebben de DPC gevraagd naar de geplande wijziging van de rechtsgrondslag van TikTok, maar op het moment van schrijven wachtten we nog op een antwoord op een reeks vragen.

Gezien alle vertragingen bij de grensoverschrijdende handhaving van de AVG, heeft TikTok misschien het gevoel dat het weinig te verliezen heeft – en veel tijd te winnen – door een overstap naar zijn rechtsgrondslag te maken, terwijl EU-regelgevers hun bestaande achterstand blijven wegwerken.

We hebben de Commissie ook gevraagd naar het besluit – genomen via het gecoördineerde proces voor consumentenbescherming dat het heeft geleid – om de toezeggingen van TikTok te accepteren, ondanks dat consumentenorganisaties blijven waarschuwen voor aanzienlijke zorgen. Maar nogmaals, bij het ter perse gaan waren we nog steeds aan het wachten op commentaar.


This post Na klachten over de veiligheid van kinderen in de EU, past TikTok de openbaarmaking van advertenties aan, maar er blijven zorgen over de profilering – TechCrunch was original published at “https://techcrunch.com/2022/06/22/tiktok-eu-consumer-protection-commtiments/”

Leave a Reply

Your email address will not be published.